Jobs-Alert Denmark

Vilkår og betingelser

VILKÅR FOR BRUG OG SERVICE

VIGTIG! DISSE VILKÅR FOR SERVICE (TOS) STYRER DIN BRUG AF DENNE WEBSTED, SOM LEVERES AF VORES SELSKAB. VED AT FÅ ADGANG TIL DENNE WEBSTED ANGIVER DU DIN ANERKENDELSE OG ACCEPT AF DISSE VILKÅR FOR BRUG. DISSE BETINGELSER FOR BRUG KAN ÆNDRES AF VORES SELSKAB TIL ETHVERT TIDSPUNKT EFTER DETS VALG. DIN BRUG AF DENNE WEBSTED, EFTER SÅDANNE ÆNDRINGER ER IMPLEMENTERET, UDGØR DIN ANERKENDELSE OG ACCEPT AF ÆNDRINGERNE. KONTROLLER VENLIGST DISSE VILKÅR FOR BRUG FØR HVER BRUG FOR EVENTUELLE ÆNDRINGER.

ADGANG TIL DENNE SIDE

DU SKAL VÆRE ATTENT (18) ÅR ELLER ÆLDRE FOR AT FÅ ADGANG TIL DENNE WEBSTED. HVIS DU ER UNDER ATTEN ÅR, HAR DU IKKE TILLADT AT FÅ ADGANG TIL DENNE WEBSTED AF NOGEN GRUND. PÅ GRUND AF ALDERSBEGRÆNSNINGERNE FOR BRUG AF DETTE WEBSTED FALDES INGEN INFORMATION FÅET AF DETTE WEBSTED INDEN FOR BØRNENS ONLINE PRIVACYBESKYTTELSESLOV (COPPA) OG OVERVÅGES IKKE, SOM GØR DET.

FOR AT FÅ ADGANG TIL DENNE WEBSTED ELLER NOGLE AF DE RESSOURCER, DET HAR AT TILBYDE, KAN DU BLIVER OM AT OPGIVE VISSE REGISTRERINGSDETALJER ELLER ANDRE OPLYSNINGER. DET ER EN BETINGELSE FOR DIN BRUG AF DENNE WEBSTED, AT ALLE OPLYSNINGER, DU GIVER PÅ DENNE WEBSTED, VIL VÆRE KORREKTE, AKTUELLE OG FULDSTÆNDIGE. HVIS VORES VIRKSOMHED MENER, AT DE OPLYSNINGER, DU GIVER, IKKE ER KORREKTE, AKTUELLE ELLER FULDSTÆNDIGE, HAR VI RET TIL AT NÆGTE DIG ADGANG TIL DETTE WEBSTED ELLER ENHVER AF DET RESSOURCER OG TIL AT OPSÆTTE ELLER SUSPENDERE DIN ADGANG TIL ET HVERT TIDSPUNKT.

BEGRÆNSNINGER I BRUG

DU MÅ BRUGE DENNE WEBSTED TIL FORMÅL, SOM UDTRYKKELIGT TILLADES AF DENNE WEBSTED. DU MÅ IKKE BRUGE DENNE WEBSTED TIL NOGET ANDET FORMÅL, HERUNDER NOGET KOMMERCIEL FORMÅL, UDEN VORES VIRKSOMHEDS UDTRYKKELIGE SKRIFTLIGE SAMTYKKE. F.eks. MÅ DU IKKE (OG MÅ IKKE GODKENDE NOGEN ANDEN PART TIL) (I) SAMMENBRÆNKE DETTE WEBSTED ELLER (II) INDRAMME DETTE WEBSTED ELLER (III) HYPERLINK TIL DETTE WEBSTED UDEN UDTRYKKELIG SKRIFTLIG TILLADELSE AF EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR VORES VIRKSOMHED. I FORMÅL MED DISSE BRUGSVILKÅR BETYDER "CO-BRANDING" AT VISE ET NAVN, LOGO, VAREMÆRKE ELLER ANDRE TILSKRIFTSMÅDER ELLER IDENTIFIKATION AF EN PART PÅ EN SÅDAN MÅDE, SOM DER MED RIMELIGHED ER SANDSYNLIGT AT GIVE EN SUPRESSIONBRUGER. PARTEN HAR RET TIL AT VISE, UDGIVE ELLER DISTRIBUERE DENNE WEBSTED ELLER INDHOLD TILGÆNGELIGT PÅ DENNE WEBSTED. DU ACCEPTERER AT SAMARBEJDE MED VORES VIRKSOMHEDER FOR AT FÅ EN UAUTORISERET CO-BRANDING, FRAMING ELLER HYPER-LINKING STRAKS TIL AT OPHØRE.

EJERET INFORMATION

MATERIALET OG INDHOLDET (I DET FORENEDE BETALT "INDHOLDET"), DER ER TILGÆNGELIGT FRA DETTE WEBSTED, OG ENHVER ANDRE WORLDWIDE WEB-STED EJES, DRIVES, LICENSERET ELLER KONTROLLERET AF VORES VIRKSOMHED, ER DEN EJENDOMSÆTTEDE OPLYSNINGER AF VORES VIRKSOMHED. INDHOLD TIL VORES VIRKSOMHED OG VORES VIRKSOMHED ELLER DEN PART, DER LEVERDE INDHOLDET TIL VORES VIRKSOMHED, BEHOLDER ALLE RETTIGHEDER, TITEL OG INTERESSER I INDHOLDET. DERFOR MÅ INDHOLDET IKKE KOPIERES, DISTRIBUERES, GENPUBLICERES, UPLOADES, UDSTEDES ELLER OVERFØRES PÅ NOGEN MÅDE UDEN FORUDSIGLET SKRIVLIGT SAMTYKKE FRA VORES VIRKSOMHED, ELLER MEDMINDRE AT DER ER AT ANDEN SKRIVELSE DER ER autoriseret. INDHOLDET KUN TIL DIT PERSONLIGE BRUG. VED AT GØRE DET MÅ DU IKKE FJERNE ELLER ÆNDRE, ELLER BLI FJERNE ELLER ÆNDRE, NOGEN OPHAVSRET, VAREMÆRKE, HANDELSNAVN, SERVICEMÆRKE ELLER ANDEN EJENDOMSBESKYTTELSE ELLER LEGENDE, DER ER OPFØRT PÅ NOGET AF INDHOLDET. ÆNDRING ELLER BRUG AF INDHOLDET UNDTAGET SOM UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE VILKÅR FOR BRUG KRÆDER VORES VIRKSOMHEDS IMMATERIELLE EJENDOMSRET. HVERKEN EJENDOM ELLER IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER OVERFØRES TIL DIG VED ADGANG TIL DENNE WEBSTED.

HYPER-LINKS

DETTE WEBSTED KAN VÆRE HYPERLINKET TIL ANDRE WEBSTEDER, SOM IKKE VEDLIGEHOLDES AF ELLER RELATET TIL VORES VIRKSOMHED. HYPER-LINKS TIL SÅDANNE WEBSTEDER LEVERES SOM EN SERVICE TIL BRUGERNE OG ER IKKE SPONSORERET AF ELLER TILKNYTTET DENNE WEBSTED ELLER VORES VIRKSOMHED. VORES VIRKSOMHED HAR IKKE ANMELDET NOGEN ELLER ALLE SÅDANNE WEBSTEDER og ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF DISSE WEBSTEDER. ADGANG TIL HYPER-LINKS SKAL VÆRE PÅ BRUGERENS EGEN RISIKO, OG VORES VIRKSOMHED GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM INDHOLDET, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER NØJAGTIGHEDEN AF DISSE HYPER-LINKS ELLER DE WEBSTEDER, DER ER HYPERLINK TIL DETTE WEBSTED. YDERLIGERE INDEHOLDER INKLUSIONEN AF ETHVERT HYPERLINK TIL ET TREDJEPARTSWESTE IKKE NØDVENDIGVIS VORES VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE AF DENNE WEBSTED.

INDSENDELSER

DU GIVER HERMED VORES VIRKSOMHED DEN ROYALTY-FRI, EVIGE, UGENkaldelige, VERDENSOMspændende, IKKE-EKSKLUSIVE RETTIGHEDER OG LICENS TIL AT BRUGE, REPRODUCERE, MODIFICERE, TILPASSE, OFFICIERE, OVERSÆTTE, SKABE AFLEDTE VÆRKER, UDBYTTE, UDBYTTE, PLACERE, BEMÆRKNINGER, FORSLAG, IDÉER, GRAFIK ELLER ANDRE OPLYSNINGER, KOMMUNICERET TIL VORES VIRKSOMHED GENNEMGÅ DETTE WEBSTED (SAMMEN, HERFTER KENDT SOM "INDLEGGELSEN"), OG FOR AT INDBYGGE ENHVER INDLEJNING I ANDRE ARBEJDER, NTECHNOLOGY, WORN. UDVIKLEDE SIG. VORES VIRKSOMHED VIL IKKE VÆRE FORPLIGTET AT BEHANDLE NOGEN INDSTILLING SOM FORTROLIGT, OG KAN BRUGE EVENTUELL INDLEJNING I SIN VIRKSOMHEDER (HERKLÆRER UDEN BEGRÆNSNING, TIL PRODUKTER ELLER REKLAMATION) UDEN AT PÅHOLDE ER NOGEN ANSVAR FOR EN ANDEN ANSVAR FOR EN ANDEN ROYALITET. ANSVAR SOM RESULTAT AF EVENTUELLE LIGHEDER, DER KAN OPSTÅ I FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSDRIFT.

VORES VIRKSOMHED BEHANDLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU INDSENDER GENNEM DETTE WEBSTED I OVERENSSTEMMELSE MED DETS FORTROLIGHEDSPOLITIK SOM ANGIVET PÅ DETTE WEBSTED.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR, AT VORES VIRKSOMHED IKKE KAN OG GARANTERER ELLER GARANTERER, AT FILER, DER ER TILGÆNGELIGE TIL DOWNLOADING FRA INTERNETTET, VIL VÆRE FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDRE KODER, DER MÅ DET ER MÅSTE MAN. DU ER ANSVARLIG FOR AT IMPLEMENTERE TILSTRÆKKELIGE PROCEDURER OG KONTROLPUNKTER TIL AT OPFYLDE DINE SÆRLIGE KRAV TIL NØJAGTIGHED AF DATAINDGANG OG OUTPUT OG FOR AT VEDLIGEHOLDE EN MIDDEL EKSTERN TIL DENNE WEBSTED TIL GENKONSSTRUKTERING AF EN LASTNING. VORES VIRKSOMHED PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR ELLER RISIKO FOR DIN BRUG AF INTERNETTET.

INDHOLDET ER IKKE NØDVENDIGHED FULDSTÆNDIG OG OPDATERET, OG BØR IKKE ANVENDES TIL AT ERSTATTE NOGEN SKRIFTE RAPPORTER, ERKLÆRINGER ELLER MEDDELELSER, LEVERET AF VIRKSOMHEDEN. INVESTORER, LÅNTAGERE OG ANDRE PERSONER BØR BRUGE INDHOLDET PÅ SAMME MÅDE SOM ETHVERT ANDRE UDDANNELSESMIDDEL OG BØR IKKE STOLERE PÅ INDHOLDET MED UDELUKKELSE AF DERES EGEN PROFESSIONELLE DOM. OPLYSNINGER FÅET VED AT BRUGE DETTE WEBSTED ER IKKE UTDÆMMENDE OG DÆKKER IKKE ALLE SPØRGSMÅL, EMNER ELLER FAKTA, DER KAN VÆRE RELEVANTE FOR DINE MÅL.

DIN BRUG AF DENNE WEBSTED ER PÅ DIN EGEN RISIKO. INDHOLDET LEVERES "SOM DET ER" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅET. VORES SELSKAB FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, titler ELLER IKKE-KRÆNKELSE. VORES VIRKSOMHED GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONERNE ELLER INDHOLDET INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, AT DEFEKTER VIL BLI UDRETTET, ELLER AT DETTE WEBSTED ELLER SERVEREN, DER GØR DET TILGÆNGELIGT FOR ANDRE TILGÆNGELIGHEDER. VORES VIRKSOMHED GARANTERER ELLER UDTALER IKKE NOGEN REPRÆSENTATION VEDRØRENDE BRUG ELLER RESULTAT AF BRUG AF INDHOLDET MED HENSYN TIL NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDEN MÅDE. INDHOLDET KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL, OG VIRKSOMHEDEN KAN FORETAGE ÆNDRINGER ELLER FORBEDRINGER TIL ETHVERT TIDSPUNKT. DU, OG IKKE VORES SELSKAB, PÅTAGER HELE OMKOSTNINGERNE TIL AL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER RETNING I TILFÆLDE AF TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR FRA BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER DET INDHOLD. VORES SELSKAB GIVER INGEN GARANTIER FOR, AT DIN BRUG AF INDHOLDET IKKE KRÆNDER ANDRES RETTIGHEDER, OG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR FEJL ELLER UDELADELSER I SÅDANNE INDHOLD.

ALLE OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED, UANSET HISTORISKE AF ART ELLER FREMUDSEENDE, TALER KUN PÅ DEN DATO, OPLYSNINGERNE ER OFFENTLIGT PÅ DETTE WEBSTED, OG VIRKSOMHEDEN PÅTAGER SIG NOGEN FORPLIGTELSE TIL AT OPDATERE ELLER AT OPDATERE SÅDANNE INFORMATION. OPLYSNINGER FRA DENNE WEBSTED, HVIS DEN IKKE ER, ELLER IKKE ER LÆNGERE, NØJAGTIG ELLER FULDSTÆNDIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

SELSKABET, DETTS DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, INDHOLDSLEVERANDØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, FUNKTIONER OG DIREKTØRER ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN TILFÆLDELIG, DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFENDE, FAKTISKE, FAKTISKE, KONKURETE, TAB AF OMSÆTNING ELLER INDKOMST, SMERTE OG LIDELSER, FØLELSESMÆSSIG NØD ELLER LIGNENDE SKADER, SELVOM VIRKSOMHEDEN ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DET SAMLEDE ANSVAR FOR VIRKSOMHEDEN OG DETS DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, INDHOLDSLEVERANDØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, FUNKTIONER OG DIREKTØRER TIL ENHVER PART I ENHVER PARTER (uanset i overensstemmelse hermed ELLER OVERSKRIFT DET STØRRE AF 100 USD ELLER DET BELØB, DU HAR BETALT TIL SELSKABET FOR DET GÆLDENDE INDHOLD, PRODUKT ELLER TJENESTE, SOM ER ANSVAR OPSTÅET.

ERSTATNING

DU VIL SKADEHOLDE SELSKABET, DETTS DATTERSELSKABER, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSGIVERE, INDHOLDSLEVERANDØRER, TJENESTELEVERANDØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, FUNKTIONER, DIREKTØRER OG ENTREPRENØRER (I DET FORENEDE KENDT BESKRIVELSE AF US PARTERNE) DIG, HERUNDER ENHVER BRUG AF INDHOLD, ANDET END SOM UDTRYKKELIGT GODKENDES I DISSE VILKÅR FOR BRUG. DU ACCEPTERER, AT DE SKADELIGTTEDE PARTER INTET ER ANSVAR I FORBINDELSE MED EN SÅDAN OVERTRÆDELSE ELLER UAUTORISERET ANVENDELSE, OG DU ACCEPTERER AT SKADEHOLDE EVENTUELLE OG ALLE RESULTATEREDE TAB, SKADER, DOMME, SKADER, SKADER, SKADER, PARTER DERFOR. DU VIL OGSÅ SKADEHOLDE OG HOLDE DE SKADELIGTTEDE PARTER USKADELIG FRA OG MOD EVENTUELLE KRAV FREMSTÅET AF TREDJEPARTER SOM OPSTÅR AF DIN BRUG AF DE OPLYSNINGER, DER ER ADGANG TIL FRA DETTE WEBSTED.

VAREMÆRKER

VAREMÆRKER, SERVICEMÆRKER OG LOGOER, DER FINDER PÅ DETTE WEBSTED, ER EJENDOM TIL SELSKABET ELLER DEN PART, DER LEVERDE VAREMÆRKERNE, SERVICEMÆRKERNE OG LOGOERNE TIL VIRKSOMHEDEN. VIRKSOMHEDEN OG ENHVER PART, DER LEVERDE VAREMÆRKER, SERVICEMÆRKER OG LOGOER TIL VIRKSOMHEDEN, BEHOLDER ALLE RETTIGHEDER MED HENSYN TIL ENHVER AF DERES RESPEKTIVA VAREMÆRKER, SERVICEMÆRKER OG LOGOER, DER FINDER PÅ DETTE WEBSTED.

INFORMATION DU GIVER

DU MÅ IKKE POSTE, SENDE, INDLEDE, UDGIVE ELLER OVERFØRE I FORBINDELSE MED DENNE WEBSTED NOGET MATERIALE, DER:

· DU HAR IKKE RET TIL AT INDLEDE, HERUNDER EJENDOMT MATERIALE AF EN TREDJEPART;

· FORTALER ULOVLIG AKTIVITET ELLER DISKUTERER EN hensigt om at begå en ULOVLIG HANDLING;

· ER VULGÆR, OBSCEN, PORNOGRAFISK ELLER UANSØDELIG;

· HØRER IKKE DIREKTE TIL DENNE WEBSTED;

· TRUER ELLER MISBRUGER ANDRE, INKLÆRER, GERNEHÆLLER, INVADERER PRIVATLIV, FORFØLGER, ER OBSCENT, PORNOGRAFISK, RACISTISK, FORHÅNDT, chikanerende, truende ELLER OFFENSIVT;

· SØGER AT UDNYTTE ELLER SKADE BØRN VED AT UDSÆTTE DEM FOR Upassende INDHOLD, BEDE OM PERSONLIGT IDENTIFICERIGE OPLYSNINGER ELLER PÅ ANDEN MÅDE;

· Krænker ENHVER INTELLEKTUEL EJENDOM ELLER ANDRE RETTIGHEDER FOR ENHVER ENHED ELLER PERSON, INKLUSIVE OVERTRÆDELSE AF NOGENS COPYRIGHT ELLER VAREMÆRKER ELLER DERES RETTIGHEDER TIL OFFENTLIGHED;

· OVERTRÆDER ENHVER LOV ELLER KAN ANSES AT OVERTRÆDE EN LOV;

· UDGÅR ELLER FORKERT DIN FORBINDELSE TIL ENHVER ANDEN ENHED ELLER PERSON ELLER MANIPULERER PÅ ANDEN MÅDE OVERHEDERE ELLER IDENTIFIKATIONER TIL AT TILKLÆRE OPRINDELSEN AF INDHOLDET;

· ANNONCERER FOR ENHVER KOMMERCIEL INDSATS (F.eks. TILBYDE PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL SALG) ELLER ENGAGERERER PÅ ANDEN MÅDE I ENHVER KOMMMERCIEL AKTIVITET (F.eks. UDARBEJDELSE AF LOKALER ELLER KONKURRENCER, VISNING AF SPONSORBANNERE OG/ELLER GOD SERVICE) SITE;

· SOLICITS FONDER, ANNONCØRER ELLER SPONSORER;

· INKLUDERER PROGRAMMER, SOM INDEHOLDER VIRUS, ORME OG/ELLER TROJANSKE HESTE ELLER ENHVER ANDEN COMPUTTERKODE, FILER ELLER PROGRAMMER, DER ER DESIGNET TIL AT AFBRYDE, ØDELEGGE ELLER BEGRÆNSE FUNKTIONALITETEN AF ENHVER COMPUTERSOFTWARE ELLER TELECOMMARE;

· FORBRYDER DET NORMALE FLOW AF DIALOG, FÅR EN SKÆRM TIL AT RULE HURTIGERE, END ANDRE BRUGERE ER I stand til at skrive, ELLER PÅ EN MÅDE, SOM PÅVIRKER ANDRE MENNESKERS EVNE TIL AT ENGAGEREJER I REALTIDSAKTIVITETER VIA;

· INKLUDERER MP3-FORMATFILER;

· UDGØR TIL EN 'PYRAMIDE' ELLER LIGNENDE ORDNING;

· ULYDER ENHVER POLITIK ELLER BESTEMMELSER, DER ER ETABLERET TIL TIDEN, VEDRØRENDE BRUG AF DENNE WEBSTED ELLER EVENTUELLE NETVÆRK FORBUNDET TIL DENNE WEBSTED; ELLER

· INDEHOLDER HYPER-LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER, DER INDEHOLDER INDHOLD, DER FALDES INDEN FOR BESKRIVELSERNE ANGIVET OVENFOR.

SELVOM UDEN FORPLIGTELSE TIL AT GØRE DET, FORBEHOLDER VORES VIRKSOMHEDER RETTEN TIL AT OVERVÅGGE BRUG AF DENNE WEBSTED FOR AT BESTEMME OVERHOLDELSE AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG, SAMT RETTEN TIL AT FJERNE ELLER AFVISE ENHVER OPLYSNING AF ENHVER GRUND. UANSET DISSE RETTIGHEDER FORBLIVES DU ENESTE ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF DINE INDLEGNINGER. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT HVERKEN VIRKSOMHEDER ELLER TREDJEPART, DER LEVERER INDHOLD TIL VIRKSOMHEDEN, PÅTAGER ELLER HA NOGEN ANSVAR FOR ENHVER HANDLING ELLER INAKTION FRA SELSKABET ELLER SÅDAN TREDJEPART MED HENSYN TIL NOGEN.

SIKKERHED

ALLE ADGANGSORD, DER ER BRUGT TIL DENNE WEBSTED, ER KUN TIL INDIVIDUEL BRUG. DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SIKKERHEDEN AF DIN ADGANGSKODE (HVIS NOGEN). VIRKSOMHEDEN VIL VÆRE RETTIG TIL AT OVERVÅGGE DIN ADGANGSKODE OG EFTER DET SKØN KRÆVE, AT DU ÆNDRER DEN. HVIS DU BRUGER EN ADGANGSKODE, SOM VIRKSOMHEDEN ANSER FOR USIKER, VIL VIRKSOMHEDET KRÆVE, AT ADGANGSKODET SKAL ÆNDRES OG/ELLER LÆKKE DIN KONTO.

DU ER FORBUDT AT BRUGE ENHVER TJENESTER ELLER FACILITETER, LEVERET I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTED, FOR AT KOMPROMISERE SIKKERHED ELLER PIKE MED SYSTEMRESSOURCER OG/ELLER KONTI. ANVENDELSE ELLER DISTRIBUTION AF VÆRKTØJER DESIGNET TIL AT KOMPROMISERE SIKKERHED (F.eks. GÆTTEPROGRAMMER TIL ADGANGSKODE, CRACKINGSVÆRKTØJER ELLER NETVÆRKSUNDERSØGELSESVÆRKTØJER) ER STRENGT FORBUDT. HVIS DU BLIVER INDRAGET I NOGEN KRÆDELSE AF SYSTEMSIKKERHED, FORBEHOLDER SELSKABET RETTEN TIL AT UDGIVE DINE OPLYSNINGER TIL SYSTEMADMINISTRATORER PÅ ANDRE WEBSTEDER FOR AT HJÆLPE DEM MED LØSNING AF SIKKERHEDSHÆNDELSER. VIRKSOMHEDEN FORBEHOLDER RETTEN TIL AT UNDERSØGE FORSIGTIGE OVERTRÆDELSER AF DISSE VILKÅR FOR BRUG.

VIRKSOMHEDEN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL FULDSTÆNDIG AT SAMARBEJDE MED ENHVER LOVHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER ELLER RETSKENDELSE, DER ANMODER ELLER ANVISER SELSKABET TIL AT OPLYSE IDENTITETEN AF ENHVER SOM UDGØR E-MAILBESKEDELSER, ELLER UDGIVELSE AF EN ELLER ANDRE MEDDELELSER.

VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE AFSKRIVER DU OG HOLDER DU USKADELIG VIRKSOMHED FRA EVENTUELLE KRAV, DER FØLGER AF ENHVER HANDLING SOM ER FORETAGET AF VIRKSOMHEDEN UNDER ELLER SOM ET RESULTAT AF [COMPANY] UNDERSØGELSER OG/ELLER FRA ENHVER HANDLING DER ER UDTAGET SOM EN KONSEKVENS AF EN KONSEKVENS AF VIRKSOMHEDEN.

DIVERSE

DISSE VILKÅR FOR BRUG VIL VÆRE REGLERET OG FORTOLKET I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I NEW JERSEY, USA UANSET EVENTUELLE PRINCIPPER FOR LOVKONFLIKTER. DU SAMTYKKER SPECIFIKKE TIL PERSONLIG JURISDIKTION I NEW JERSEY I FORBINDELSE MED ENHVER Tvist MELLEM DIG OG VIRKSOMHED, SOM OPSTÅR AF DISSE BRUGSVILKÅR ELLER VEDRØRENDE EMNEET HERAF. PARTERNE I DISSE BETINGELSER FOR BRUG ER HVER ENIGE OM, AT DET EKSKLUSIVE VÆRSTE FOR ENHVER Tvist MELLEM PARTERNE, SOM OPSTÅR AF DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN I DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, VIL VÆRE I DEN STATE COURTS, COURANDS. JERSEY. HVIS NOGEN DEL AF DISSE BRUGSVILKÅR ER ULOVLIG, UGYLDIG ELLER UTILFÆLDIG, VIL DEN DEL VÆRE ANSESKELIG OG PÅVIRKER IKKE GYLDIGHEDEN OG HÅNDHÆVELIGHEDEN AF NOGEN RESTERENDE BESTEMMELSER. DISSE BETINGELSER FOR BRUG UTGØR HELE AFTALEN MELLEM PARTERNE VEDRØRENDE DETTE EMNE. UANSET OVENNÆVNTE VIL EVENTUELLE YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER PÅ DENNE WEBSTED STYRE DE PUNKTER, SOM DE HØJER TIL. VIRKSOMHEDEN KAN ÆNDRET DISSE VILKÅR FOR BRUG TIL ETHVERT TIDSPUNKT VED AT OPDATERE DETTE OPSLAG.